Inschrijfformulier lidmaatschap

Wie kan lid worden van het OndernemersCollectief Duurzame Mobiliteit?

Het lidmaatschap van het OndernemersCollectief Duurzame Mobiliteit staat open voor zowel natuurlijke personen als rechtspersonen zolang zij voor eigen rekening en risico ondernemen (een substantieel onderdeel van de omzet moet via de private sector worden behaald), bereikbaarheidsproducten en/of –diensten leveren en een financiële bijdrage willen leveren aan het OndernemersCollectief Duurzame Mobiliteit.

Inschrijfformulier lidmaatschap

 

Bevestiging van inschrijving

 

Verificatie