Wie zijn wij?

Het OndernemersCollectief Duurzame Mobiliteit is ruim 3 jaar geleden opgericht door een aantal ondernemers die diensten en/of producten aanbieden voor het verbeteren van de bereikbaarheid. De doelstellingen van de vereniging richten zich erop om binnen het vakgebied van haar leden te zorgen voor de ontwikkeling van haar markten om daarmee een krachtige positie in de markt te verwerven. Dit met als doel het ontwikkelen van partnerships met aanpalende (vak) organisaties om zo een partij van belang te worden bij diverse vormen van overleg. Zowel binnen de sector als daarbuiten, bij wet- en regelgevers, opdrachtgevers, politiek en bestuur. Het bestuur van het OndernemersCollectief draagt daarbij tevens zorg voor het behartigen van de belangen van haar leden.

Na de eerste groei jaren is halverwege 2012 besloten om een onafhankelijk, bezoldigd voorzitter te benoemen om de vereniging verder vorm en inhoud te geven. Daarnaast zal de nieuwe Voorzitter richting geven aan het verder realiseren van de voorgenomen doelstellingen van het OndernemersCollectief.

Het OndernemersCollectief Duurzame Mobiliteit vormt de verbinding tussen vraag en aanbod waarbij zij het aanbod vertegenwoordigt. De doelgroep van het OndernemersCollectief bestaat uit bedrijven die producten en of diensten aanbieden ten behoeve van werk- en persoonsgebonden mobiliteit. Primair richten we ons daarbij op de zakelijke markt (Business to Business) en secundair op de consumenten markt (Business to Consumer) en het publieke domein (Business to Government).

Sinds 2016 is het OCDM toegetreden als collectief lid van Connekt en meent door de aanwezige kennis en kunde te kunnen participeren in kansrijke projecten van Connekt.